Obaveštavaju se sve suduje i delegati FSG Kragujevca da se 27.12.2014 god. organizuje  proslava povodom Nove godine    u restoranu “DOAJEN” ( na Arsenalovom igralištu ).
Skup je zakazan za 19:00 časova. Cena je 1.400,00 dinara po osobi a krajnji rok za uplate  je 19.12.2014.god
Sve bliže informacije možete dobiti kod sekretara sudijske organizacije, Obradović Dragoljuba na tel.060/334-9905

Ovde  možete preuzeti  pregled opomena gradskih liga ( seniora ), fudbalskog saveza grada Kragujevca za jesenji deo sezone 2014/15. ( preuzmi )

Pregled opomena jesenjeg dela mlađih kategorija za jesenji deo sezone 2014 / 15 preuzmi OVDE

Obrazac za preregistraciju igrača možete preuzeti na našoj internet stranici – propisi i dokumenti ( u sekciji dokumenti FSG Kragujevca ).Uputstvo za popunjavanje obrasca preuzmi OVDE .

Popunjene obrasce u elektronskoj formi zajedno sa dokumentacijom dostaviti kancelariji Saveza.
Dokumentacija za preregistraciju igrača:
- Važeća (stara) legitimacija igrača
- Nova sportska legitimacija čitko popunjena
- Karton za registraciju čitko popunjen, overen pečatom kluba i potpisan od strane ovlašćenog lica kluba, sa dve identične fotografije ne starije od 6 (šest) meseci veličine 3×4 cm
- Potvrda o izvršenoj uplati
- Popunjen obrazac za preregistraciju igrača
- Fotokopija lične karte ili izvoda iz matične knjige rođenih ( dostavlja se na zahtev  kancelarije Saveza )

Obaveštavamo Vas da su su diplome i licence sa kurseva za UEFA B licencu u Kragujevcu i Novom Pazaru kao i C licenca održana u Valjevo završene i mogu se preuzeti. Sve informacije na telefon 060/334-99-12 Ćurčić Goran

Obaveštavaju se klubovi da je F.K.Seljak / Male Pčelice  odustao od daljeg takmičenja u sezoni 2014/15  sa selekcijama seniora i kadeta