Izvršni odbor FS Grada Kragujevca na sednici od 03. novembra 2020. godine doneo je odluku da sva službena lica sa teritorije FS Grada Kragujevca (sudije, delegati, posmatrači, instruktori . . ) plaćaju godišnju članarinu  u iznosu od 50%  naknade  troškova za stepen takmičenja na kojem se nalaze.Neangažovana služb,lica plaćaju članarinu u iznosu od 500,00 dinara

Prilikom uplate kao svrhu navesti : članarina za 2020 godinu ( poziv na broj : 2020).  Primalac : FSG Kragujevca ; ŽR:160-51335-10

Dokaze o izvršenim uplatama dostaviti sekretaru SSOS – Obradović Dragoljubu. Poslednji  rok za uplatu godišnje članarine za 2020 godinu je 01.12.2020. godine, nakon čega će se preduzeti mere suspenzije u skladu sa DP FSS.

Napomena:

Članarine za sudije svih stepena takmičenja utvrđuju se kada se od troškova za suđenje utakmice oduzme iznos takse koji se uplaćuje nadležnim savezima