U Četvrtak – 02.11.2023 godine u prostorijama FSG Kragujevca u Zgradi “Lepa Brena” održaće se polagawe, PISMENOG i USMENOG dela ispita za fudbalskog sudiju sa početkom u 20,00 časova.

Obaveštavamo sve polaznike koji su prisustvovali predavanjima  da dođu na polaganje i sa sobom da ponesu grafitnu i hemisku olovku kao i gumicu za brisanje grafitne olovke.

Komisija za unapređenje suđenja.                  Vujičić Zoran, predsednik   KUS-a