Obaveštavaju se kandidati za fudbalskog sudiju koji su položili pismeni i usmeni deo ispita, da se PRAKTIČAN DEO ISPITA  održava u Četvrtak – 09.11.2023 god. sa početkom u 13,00 časova.

Ovaj deo ispita se održava na Stadionu “Čika Dača” u Kragujevcu.

Dolazak kandidata na Stadion u 12,00 časova radi uvežbavanja rada sudije na terenu.

Dolazak u TRENERKAMA i strogo se pridržavati navedene SATNICE.

Rukovodilac Škole
Vujičić Zoran,s,r.