Archive for July, 2019

Obaveštavaju  se službena lica (sudije i delegati ) gradskih liga FSG Kragujevca da će se seminar održati u nedelju 18.08.2019 godine  po sledećem rasporedu:

SUDIJE:
Stadion “Čika Dača” od 07:45 do 08:00 ( predaja dokumentacije za seminar : dokaz o uplati za seminar i lekarski izveštaji)

DELEGATI:
“Crveni Krst” od 08:45 do 09:00 ( predaja dokumentacije za seminar: dokaz o uplati za seminar i  izveštaj oftamologa  ) :

Članirana za seminar u iznosu od 1.000,oo uplatiti na  račun; 160 – 51335 – 10
svrha uplate : članarina za seminar
Primalac FSG Kragujevca.
poziv na broj : 08/2019

Službenim licima sa nepotpunom dokumentacijom neće biti dozvoljeno ušešće na seminaru

NAPOMENA:

Pripreme će se održati u PETAK – 16.08.2019 god. u prostorijama  “Crvenog Krsta” u Kragujevcu sa početkom od 18,00 časova.
-TEHNIČKA SUDIJSKA KOMISIJA –

 

 

Obaveštavamo Vas de će se konferencija klubova Gradskih liga FSG Kragujevca održati 25.07.2019. god ( četvrtak ) u prostorijama SC “ISKRA” po sledećem rasporedu:

 

 

 

3.Gradska ligu …………………………….18:00 časova

2.Gradska liga …………………………… 18:30 časova

1.Gradska liga …………………………… 19:00 časova

Žreb za 1.kolo KUP -a ………………… 19:30 časova

Prvi bilten FSG Kragujevca

U prilogu se nalazi prvi broj službenog organa kragujevačkog loptačkog saveza ( K.L.P.) objavljenog 21.11.1936.godine u Kragujevcu

Otvoriti dokument