Obavestavaju se sve sudije gradskih liga (I;II;III)liga da će se održati edukativni seminar sudija na:

“BUBNJU” na terenu FK Šumadija u Utorak 18.10.2022 god.

Praktično prikazivanje PFI kao i timski rad sudija.

Sudije su u obavezi da dođu na teren FK Šumadija u 16,15 časova, jer predavanje počinje u 16,30 časova, a sudije da ponesu opremu za suđenje.

Dolazak je obavezan!

Komisija za unapređenje suđenja .