Obavezni seminar trenera gradskih liga i mlađih selekcija FSG Kragujevca održava se u ponedeljak 11.10.2021god. sa početkom u 16:00 u prostorijama “Crvenog krsta” .Sa sobom poneti trenersku legitimaciju zbog evidentiranja prisustva, svi treneri koji ne mogu prisustvovati seminaru u obavezi su da svoje odsustvo opravdaju u pisanoj formi (do petka 08.10.2021 ). Klubovi – treneri koji ne budu prisustvovali seminaru ( a svoje odsustvo nisu opravdali ) biće sankcionisani prema DPFSS i troškovniku FSG Kragujevca