Podsećaju se delegati da su shodno odluci komesara za takmičenje gradskih liga FSG Kragujevca od 09.09.2021 godine, u obavezi da prijeve MUP-u sa utakmica 1.gradske lige  OBAVEZNO “unesu” u COMET