Na osnovu Odluke FS Srbije o rokovima za sprovođenje izbora u Fudbalaskom savezu Srbije, svim savezima i stručnim- strukovnim organizacijama, objavljene u SL. listu “Fudbal” broj 13, član 1,  shodno Odlici o raspisivanju izbora u FS Srbije (Sl. list FSS “Fudbal”, broj 8/2012), shodno Odlukama FS Regiona Zapadne Srbije, shodno odluci Skupštine FS Grada Kragujevca od 29.03.2012. godine o raspisivanju izbora, Izvršni odbor FS Grada Kragujevca na sednici od 17.04.2012. godine doneo je odluku da se:
– 08.05.2012. godine (utorak) u 17,00 časova u Hotelu “Šumarice” održi Izborna sednica stručno-strukovne organizacije fudbalskih trenera FS Grada Kragujevca;
- 11.05.2012. godine (petak) u 17,00 časova u Hotelu “Šumarice” održi Izborna sednica stručno-strukovne organizacije fudbalskih sudija FS Grada Kragujevca
– 25.05.2012. godine (petak) u 17,00 časova u Hotelu “Šumarice” održi  Izborna sednica Skupštine FS Grada Kragujevca na kojoj će biti izvršen izbor predsednika i izvršnih organa FS Grada, a na osnovu Statuta FS Grada Kragujevca za mandatni period 2012 – 2016. godine

Za izbornu Skupštinu kandidat za predsednika mora se predložiti najkasnije 15 dana pre sednice Skupštine, shodno Poslovniku o radu Skupštine FS Grada Kragujevca. Kandidature za predsednika se podnose ličnim dostavljanjem kancelariji FS Grada ili preporučenom pošiljkom na adresu saveza: FS Grada Kragujevca, ul. Braće Poljakovića 2 V 34000 Kragujevac (pf 88),  sa naznakom – Odboru za sprovođenje izbora. Ovaj Odbor imenovan na osnovu Odluke Izvršnog odbora FS grada od 17.04.2012. godine broji 3 člana (pravne struke), i čine na Krstić Nebojša, predsednik, Stojanović Darko i Obradović Dragan, članovi.

Za sva bliža obaveštenja obratiti se stručnoj službi FS grada na tel: 334 – 990