Drugi, ponovni seminar sudija i delegata gradskih liga, održaće se u Nedelju 12.09.2021 god i to:

SUDIJE:

Dolazak na stadion “Čika Dača” u 8.00 časova radi provere fizičke spremnosti. Sa sobom doneti potvrdu o izvršenom lekarskom pregledu i potvrdom o izvršenoj uplati od 1000,00 dinarara, na račun:               160-51335-10 – poziv na broj 09-2021 sa naznakom “članarinarina za seminar”.
Potom u 10 čas. dolazak u prostorije “Crvenog Krsta” radi provere teoretske spremnosti.

DELEGATI:

Dolazak u prostorije “Crvenog Krsta” u 10 časova sa potvrdom o izvršenoj uplati od 1000,00 dinara

TSK – SSOS
Dimitrijević Marko, predsednik.