Obaveštavaju se sudije i delegati gradskih liga da će se DRUGI seminar održati

u Drugu Nedelju 24.03.2024 godine po rasporedu:

SUDIJE:

Dolazak na Stadion “Čika Dača” od 7,30 do 8,00 časova uz potvrdu o uplati za seminar i lekarskim pregledom (EKG).  Uplata je 1.000 dinara sa naznakom–članarina za seminar.–160-51335-10

DELEGATI:

Dolazak u prostorije FSG Kragujevca u 10,00 časova, sa potvrdom o izvršenoj uplati za seminar od 1000 dinara sa naznakom –članarina za seminar na račun: 160-51335-10 – poziv na broj–2024.